HAMBURG TERCÜME

Genel Hizmetler


Yazışma, sözleşme, sipariş, internet sayfası, rapor, bilanço, kullanma kılavuzu, şartname, kanun, yönetmelik, toplantı tutanağı, ihale dosyası, iş teklifi, süreli veya süresiz yayın ve her türlü yazılı belge tercümesi. Görüşme, toplantı, pazarlık, işletme gezisi vb. durumlarda Türkiye, Almanya, İsviçre ve Avusturya’da refakat ve sözlü tercüme.